Personalet på Børnenes og Beboernes Jord

Der er personale på Børnenes og Beboernes Jord på hverdage kl. 10-17.

Personalet er en del af ”Fritidscenter Samsøgade-Møllevangen”. De varetager den daglige drift af Jorden og arbejder tæt sammen med Brugerrådet og andre frivillige på stedet.

Den daglige drift omfatter blandt andet forskellige praktiske opgaver, for eksempel dyrehold og vedligehold, hvor børn, unge og voksne inddrages i muligt omfang.