Brugerrådet på Børnenes og Beboernes Jord

Brugerrådet er frivillige tovholdere og initiativtagere for de fleste arrangementer på Børnenes og Beboernes Jord og er bindeled til de mange frivillige, der bidrager til at de forskellige aktiviteter kan afvikles.

Brugerrådet arbejder for at sikre at Børnenes og Beboernes Jord er og forbliver et fristed for alle fra 0-100 år, et sted hvor ejerskab og medborgerskab er drivkraften for en aktiv legeplads.

Vær med
I Brugerrådet får du nemt og hurtigt kendskab til de mange aktiviteter, opgaver og drøftelser, der driver og udvikler stedet, og du kan helt sikkert finde et område, hvor du kan noget, som bidrager til stedet. Der er altid brug for flere hænder, holdninger og idéer.

Åbne Brugerrådsmøder
Der afholdes Brugerrådsmøde den første onsdag i måneden (dog ikke i juli og december) kl. 19 i hovedbygningen på Børnenes og Beboernes Jord. Møderne er åbne for alle, og du er velkommen til at kigge forbi.

Kontakt
Sine Martini
Formand for Brugerrådet
Mail: sine.martini@gmail.com